Wolter leest #5: Eetbare natuur

Ik las misschien wel het boek dat iedere Herenboer zou moeten lezen: Eetbare natuur van Michiel Korthals. Met als ondertitel ‘De essentie van landbouw en voeding’. In een tijd waarin duidelijk is dat de landbouw moet hervormen en de verschillende spelers hun weg proberen te vinden, biedt Korthals een kompas. 

Waarom zou je dit boek lezen? 

Filosoof Michiel Korthals brengt met dit helder geschreven boek (126 pagina’s) messcherp de situatie van de landbouw in Nederland in beeld. Gelukkig biedt hij daarbij tegelijk een wenkend perspectief. Hij fileert de huidige situatie in de Nederlandse landbouw. Die bestaat vooral uit een efficiënt systeem om alles zo goedkoop mogelijk te produceren. “Een robuust systeem daarentegen houdt rekening met grote veranderingen in natuur en maatschappij, heeft een constant anker in de vorm van een overheid die op lange termijn faciliteert, is veelvormig en divers wat producten en producenten betreft, en is lokaal en zoveel mogelijk zelfvoorzienend”. Het huidige efficiënte systeem kan (en wil) niet adequaat reageren op verandering. Daarbij wijdt Korthals een hoofdstuk aan de (hardnekkige) mythe dat de Nederlandse landbouw wereldwijd zo belangrijk is. Het verhaal gaat dat wij de ‘tweede exporteur van landbouwproducten’ ter wereld zijn. Maar wat daarbij niet wordt verteld: de helft van deze uitvoer is doorvoer! Denk aan cacao, thee, koffie, maar ook landbouwmachines of ruimer voedselverwerkende machines. En als het om primaire productie gaat exporteren we meer bloemen (10 miljard) dan varkensvlees 9 miljard). 

Wat maakt het voor Herenboeren zo interessant? 

Korthals pleit onomwonden voor een robuust, lokaal en zelfvoorzienend landbouwsysteem vanwege de grote ecologische en ethische voordelen ten opzichte van efficiënte landbouw. Dat gaat er bij ons Herenboeren natuurlijk in als koek. Een systeem dat uitgaat van zes fundamentele waarden die bij voedselproductie nu vaak uit het oog worden verloren: respect voor de natuur (biodiversiteit), het milieu, de dieren, het landschap, de boeren en de consumenten. Schrikbarend: nergens was de afname van de biodiversiteit zo groot als in Nederland. Daarbij schetst de filosoof: wanneer mensen op respectvolle manier met boeren, planten, dieren, landschap en natuur omgaan, aandacht besteden aan hun eigen zintuigen en samen koken en eten, kan dat hun leven heel veel extra betekenis geven. Prachtiger kan het haast niet aansluiten bij het Herenboeren-concept. 

Nog een bijzondere uitspraak? 

“Het huidige voedsel- en landbouwregime vervreemdt consumenten, boeren en beleidsmakers van de natuur, de maatschappij en hun lichaam.” Tijd voor Herenboeren Kennemerland om daar verandering in aan te brengen. Korthals spreekt van de behoefte aan pioniers die nodig zijn, die bijvoorbeeld ‘macht met’ of ‘samen macht’ kunnen bewerkstelligen. Hij noemt daarbij Herenboeren als voorbeeld van een vorm waardoor nieuwe marktverhoudingen ontstaan, nieuwe manieren van geld verdienen en nieuwe waarden worden gecreëerd. Beter kunnen wij het niet verwoorden. Lees dit boek! 

Boeken zijn er om gelezen te worden! Wil je dit boek lenen? Laat het me weten en stuur een appje (06-46846273) en ik zorg dat het boek bij je terecht komt. 

Deel dit bericht: