Wolter leest #10: Kerken van goud, dominees van hout

Ik las Kerken van goud, dominees van hout van Rob Bijlsma. Een boek over de verwording van de Nederlandse natuurbescherming. Enerzijds een aanklacht aan het adres van het Nederlandse natuurbeleid, anderzijds een liefdesverklaring aan de natuur in Nederland. En dat we daar vooral – zeker door mensen zonder kennis – vanaf moeten blijven. 

Waarom moet je dit boek lezen? 

Bijlsma is een wetenschapper en een obsessieve observeerder. Hij houdt alles wat hij ziet bij. En niet voor een dag, een week, nee jarenlang registreert hij alles dat hij ziet in de natuur. Hij heeft daarbij een brede interesse. Dus niet alleen zijn specialiteit roofvogels, maar ook allerhande vogels, bomen, eekhoorns, hazelwormen op fietspaden tot zelfs de buikomtrek van de medewerkers van Staatsbosbeheer. Dat levert smakelijke verhalen op! 

Wat maakt het voor Herenboeren zo interessant? 

De schrijver is echt een paradijsvogel op wetenschappelijk gebied. Een uniek exemplaar. Door zijn kritische houding leert hij je om beter te kijken. Interessant als we op onze Herenboerderij straks ook onderzoek gaan doen naar bodemkwaliteit en biodiversiteit. Klopt het echt wat je waarneemt? Zijn invasieve exoten echt zo verschrikkelijk? En is dat bewezen? Wat is de wetenschappelijke basis onder veel natuurontwikkeling (een woord waar Bijlsma van gruwelt)? Als Rob Bijlsma er in duikt blijken onderzoeken slecht uitgevoerd te zijn en gaat veel natuur verloren door deze te “ontwikkelen”. 

Nog een bijzonder inzicht opgedaan? 

Als een ding blijft hangen is het wel de complexiteit van het ecosysteem in Nederland. En dat door de intensivering in de landbouw de sector een industrie is geworden. Daarbij staan efficiëntie en productie centraal. Egalisatie, schaalvergroting, bodemverbeteraars, gereguleerde waterhuishouding, plantenveredeling, pesticiden, zware machines, hightech en subsidies hebben van de landbouw een voorspeldbare industrie gemaakt. Al het leven buiten de landbouwgewassen wordt zo gesmoord. De afname van planten en insecten is schrikbarend. De auteur maakt dan ook bezwaar tegen de huidige gang van zaken. Dat laat hij het hele boek door zien. Hij werkt tot slot een voorstel uit hoe natuurorganisaties met de natuur om zouden moeten gaan. 

Deel dit bericht: